Xe Mercedes E200

Image
SKU
Product
Rating
Price
1 đổi 1 trong vòng 18 tháng
Mã sp: AMARON-DIN80
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc chìm cao bằng mặt bình ắc quy (L)
  • Dung lượng: 80Ah
  • Kích Thước ( Dài x Rộng x Cao ): 315 x 175 x 175mm
1 đổi 1 trong vòng 18 tháng
Mã sp: AMARON-DIN100
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc chìm cao bằng mặt bình ắc quy (L)
  • Dung lượng: 100Ah
  • Kích Thước ( Dài x Rộng x Cao ): 353 x 175 x 190mm
1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
Mã sp: Rocket-Din80L
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc to (cọc lớn)
  • Dung lượng: 80AH
  • Kích thước (dài * rộng * cao): 314 *175*190mm
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại
Mã sp: AtlasBX-MF DIN58043
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc chìm cao bằng mặt bình ắc quy (L)
  • Dung lượng: 80Ah
  • Kích Thước ( Dài x Rộng x Cao ): 315 x 175 x 175mm
  • Bảo hành : 12 Tháng
1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
Mã sp: Rocket-Din60044
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc to (cọc lớn)
  • Dung lượng: 100AH
  • Kích thước (dài * rộng * cao): 354 *174*190mm
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: AtlasBX-MF DIN60038
  • Điện Thế : 12V.
  • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
  • Loại cọc : Cọc chìm cao bằng mặt bình ắc quy (L)
  • Dung lượng: 100Ah
  • Kích Thước ( Dài x Rộng x Cao ): 353 x 175 x 190mm
  • Bảo hành : 12 tháng
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32