Ắc Quy Viễn Thông Vision

Image
SKU
Product
Rating
Price
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM33-X 12v 33Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision 6FM33-X
1 đánh giá
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng, AGM
 • Dung lượng: 33AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 195 x 130 x 168mm
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM100E-X 12v 100Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh...
Mã sp: Vision-6FM100E-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 100Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 330 x 171 x 222mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM100-X 12v 100Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM100D-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 100Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 330 x 171 x 222mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM15MV-X 12v 150Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM150MV-X
1 đánh giá
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 150Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 482 x 170 x 240mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP12120 12V 12Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP12120
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 12Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 151 x 98 x 95 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM134-X 12V 134Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM134-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 134Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 341 x 173 x 287mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP1270E-X 12v 7Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP1270E-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 7Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 151 x 65 x 93.5 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP12240E-X 12v 24AH tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP12240E-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 24Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 166 x 175 x 125 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP1290 12v 9AH tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP1290
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 9Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 151 x 65 x 94 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP1270 12v 7Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP1270
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 7Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 151 x 65 x 93.5 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM200D-X 12v 200Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM200D-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 7Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 522 x 238 x 218 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM120E-X tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM120E-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 120Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 410 x 176 x 224mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM200SE-X 12v 200Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-6FM200SE-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 120Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao * tổng cao): 522 x 238 x 218 x 223mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM40-X 12v 40Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision 6FM40-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 40Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao * tổng cao): 198 x 167 x 170 x 170mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM45-X 12V 45Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision 6FM45-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao * tổng cao): 198 x 167 x 170 x 170mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision 6FM55-X tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision 6FM55-X
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 55Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao * tổng cao): 239 x 132 x 205 x 210mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CP1250 12v 5Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CP1250
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 5Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 90 x 70 x 101 mm
 • Bảo hành 12 tháng
HD Việt chúng tôi phân phối Ắc Quy Vision CL800 2v 800Ah tại nhiều tỉnh thành như HN, tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh..
Mã sp: Vision-CL800
 • Điện Thế : 2V.
 • Dạng ắc quy : Ắc quy AGM-VLRA (ắc quy kín khí,miễn bảo dưỡng).
 • Dung lượng: 800Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 410 x 175 x 330 mm
 • Bảo hành 12 tháng
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32