Ắc quy Tia Sáng

Image
SKU
Product
Rating
Price
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N28
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 28AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 236 x 94 x 170 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N30
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 30AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 236 x 94 x 170 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-NS40
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 35AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 196 x 127 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-NS60
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 40AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 236 x 127 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N50
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 50AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 258 x 171 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N50Z
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 60AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 258 x 171 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N70R
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 70AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 302 x 171 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N85R
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 70AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 302 x 171 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N100
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 100AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 406 x 171 x 200 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N120
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 120AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 498 x 182 x 210 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N150S
1 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 135AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 506 x 220 x 210 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N140
2 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 140AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 506 x 220 x 210 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N150
2 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 150AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 506 x 220 x 210 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N200S
2 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 182AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 518x 276 x 215 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N200
2 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 200AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 518x 276 x 215 (mm)
1 đổi 1 trong vòng 09 tháng
Mã sp: TS-N200Z
2 đánh giá
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 210AH
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 518x 276 x 215 (mm)
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32