Ắc quy Sebang

Image
SKU
Product
Rating
Price
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF 44B19L
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc nhỏ (cọc bé)
 • Dung lượng: 42AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 187 x 127 x 226 mm.
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-N200
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọcto (cọc lớn)
 • Dung lượng: 200AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 523mm * 279mm * 248mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-N150
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọcto (cọc lớn)
 • Dung lượng: 150AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 508mm * 222mm * 241mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-N120
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọcto (cọc lớn)
 • Dung lượng: 120AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 505mm * 183mm * 240mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-N100
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọcto (cọc lớn)
 • Dung lượng: 100AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 410mm * 175mm * 235mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-HS-1000LA
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọcto (cọc lớn)
 • Dung lượng: 105AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 330mm * 173mm * 240mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NX110-5
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc to (cọc lớn)
 • Dung lượng: 70AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 260mm * 173mm * 222mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NS40ZLS
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 35AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 187mm * 127mm * 226mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NS40ZL
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 35AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 187mm * 127mm * 226mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NS40Z
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 35AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 187mm * 127mm * 226mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-115D31R
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 95AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 303mm * 173mm * 225mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NX110-5ZL
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 75AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 303mm * 173mm * 225mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-115D31L
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc to (cọc lớn)
 • Dung lượng: 90AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 303mm * 173mm * 225mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NX120-7L
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc to (cọc lớn)
 • Dung lượng: 90AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 303mm * 173mm * 225mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang-NX110-5Z
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc L
 • Dung lượng: 75AH
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 303mm * 173mm * 225mm
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF 50D20L
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc trái (L)
 • Dung lượng: 50Ah
 • Kích thước (dài x rộng x cao): 202 x 173 x 205(mm)
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF NX100-S6
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc nhỏ (cọc bé)
 • Dung lượng: 45Ah
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF NX100-S6LS
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc to, cọc nghịch (LS)
 • Dung lượng: 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 238 x 129 x 225(mm)
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF NX100-S6S
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc nhỏ (cọc bé)
 • Dung lượng: 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 238 x 129 x 225(mm)
Hỗ trợ thay ắc quy miễn phí tận nhà cho khách
Mã sp: Sebang SMF HS-31-1000S
 • Điện Thế : 12V.
 • Dạng ắc quy : Khô, miễn bảo dưỡng
 • Loại cọc : Cọc nhỏ (cọc bé)
 • Dung lượng: 105Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 330 x 174 x 240(mm)
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32