Dầu KIXX

Đọc thêm Xem thêm

Image
SKU
Product
Rating
Price
Mã sp: GS Gear EP

Tiêu chuẩn chất lượng

GS Gear EP đạt các tiêu chuẩn chất lượng:

 • ANSI/AGMA 9005-E02[EP]
 • U.S. Steel 224
 • AGMA 250.04[EP]
 • AGMA 251.02[EP]
 • David Brown Table E approved
Mã sp: Kixx HD CF-4

Tiêu chuẩn chất lượng dầu diesel Kixx HD CF-4

 • API CF-4/SG
Mã sp: Kixx G 10W-40 API SL/CF

Tiêu chuẩn chất lượng

 • API SL/CF
 • SAE: 10W-40
Mã sp: Kixx G1 5W-30 API SN/GF-5/RC/SF

Tiêu chuẩn chất lượng

 • Dầu tổng hợp toàn phần
 • API SN/RC/CF
 • ILSAC GF-5
 • SAE 5W-30
Mã sp: Kixx HD1 15W-40 API CI-4/SL

Tiêu chuẩn hiệu suất

 • API CI-4/SL
 • ACEA E7-16
 • VDS-3
 • MB 228.3
 • MAN 3275MTU Type 2
 • Mack EO-M Plus
 • Renault RLD/RLD-2
 • Cummins 20076,77,78
 • Cat. ECF-1-a, Global DHD-1
Mã sp: Kixx HDX PAO 15W-40 API CJ-4/SM

Tiêu chuẩn chất lượng

 • API CJ-4/SM; ACEA E9-12
 • Khuyến nghị bởi: VDS-4, MB 228.31, MAN 3275,MTU 2.1, DDC 93K218, Mack EO-M Premium Plus, RLD-3, CES 20081, CAT ECF 3, ECF-2, ECF-1a
Mã sp: Kixx PAO 1 0W-30 & 0W-40 API SN

Tiêu chuẩn chất lượng

 • API SN/CF
 • ACEA A5/B5-12
 • ACEA C3-12
 • BMW LL-04
 • MB 229.31/229.51
 • VW 502.00/505.00
Mã sp: GS Hydro XW 32/46/68/100

GS Hydro XW đạt các tiêu chuẩn chất lượng:

 • Denison Hydraulics HF-0 (ISO VG 32, 46, 68)
 • Vickers I-286-S [industrial applications], M-2950-S [mobile applications] (ISO VG 32, 46, 68)
 • Cincinnati Milacron P-68 (ISO VG 32), P-69 (ISO VG 68), P-70 (ISO VG 46)
 • Bosch Rexroth RE 90 220 and RE 07 075
 • ISO Standard 6743 Part 4, Type HM
 • DIN 51524 Part 2, HLP
 • GB 11118.1-2011, L-HM
Mã sp: Kixx PAO 5W-40 API SN/CF
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32