Dung dịch bảo dưỡng ô tô

Image
SKU
Product
Rating
Price
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil 1 ESP 5W-30
 • Dung tích nhớt: chai 1 lít
 • Chỉ số SAE: 5W-30
 • Phân loại: Dầu nhớt tổng hợp toàn phần
 • Chỉ số API: SN, CF
 • Chỉ số độ nhớt: 172
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil 1 0W-40
 • Dung tích: chai 1 lít
 • Chỉ số SAE: 0W-40
 • Phân loại: Dầu tổng hợp toàn phần
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ
 • Chỉ số ACEA: A3/B3, A3/B4
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km.
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil 1 0W-40 4L
 • Dung tích: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 0W-40
 • Phân loại: Dầu tổng hợp toàn phần
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ
 • Chỉ số ACEA: A3/B3, A3/B4
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km.
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil 1 5W-20
 • Dung tích chai: 1 lít
 • Chỉ số SAE: 5W-20
 • Phân loại: dầu tổng hợp toàn phần
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ
 • Chỉ số ACEA: A3/B3, A3/B4
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km.
Hỗ trợ thay ắc quy tận nơi cho khách miễn phí
Mã sp: Mobil 1 10W-30
 • Dung tích chai: 1 lít
 • Chỉ số SAE: 10W-30
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ
 • Chỉ số ACEA: A3/B3, A3/B4
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km.
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil Delvac XHP Extra
 • Dung tích chai: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 10W-40
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ
 • Chỉ số ACEA: A3/B3, A3/B4
 • Số km thay dầu khuyến nghị: 10.000 km.
Hỗ trợ thay ắc quy tận nơi cho khách miễn phí
Mã sp: Mobil Super Delvac Super 1300
 • Dung tích: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 15W-40
 • Phân loại: Dầu nhớt bán tổng hợp
 • Chỉ số API: SN/SM/SL/SJ
 • Số km thay dầu: 5,000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil Super 2000x2
 • Dung tích: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 10W-40
 • Phân loại: Dầu nhớt bán tổng hợp
 • Chỉ số API: SN, SM, SL, SJ, CF
 • Số km thay dầu: 7.000 – 8.000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil Super 1000 20W-50
 • Dung tích: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 15W-40
 • Phân loại: Dầu nhớt bán tổng hợp
 • Chỉ số API: SN/SM/SL/SJ
 • Số km thay dầu: 5,000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil Delvac MX 15W-40
 • Dung tích: can 5 lít
 • Chỉ số SAE: 15W-40
 • Phân loại: Dầu nhớt bán tổng hợp
 • Chỉ số API: CI-4, CH-4, SL, SJ…
 • Số km thay dầu: 8,000 – 10,000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobilube HD 80W-90
 • Dung tích: can 4 lít
 • Chỉ số SAE: 80W-90
 • Chỉ số API: GL-5
 • Phân loại: Dầu nhớt bán tổng hợp
 • Số km thay dầu: 8,000 – 10,000 km
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil SHC 526
 • Dung tích: Xô 20 lít hoặc Phuy 208 lít
 • Cấp độ: ISO 68
 • Điểm chớp cháy: 2400 C
 • Độ nhớt ở 100 0 C: 11.52
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil SHC 525
 • Dung tích: Xô 20 lít hoặc Phuy 208 lít
 • Cấp độ: ISO 46 
 • Điểm chớp cháy: 2380 C
 • Độ nhớt ở 100 0 C: 8.54
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil Nuto H68
 • Dung tích: Phuy thép 209 lít hoặc  xô nhựa nhỏ 20 lít
 • Cấp độ: ISO 68
 • Điểm chớp cháy (độ C): 234
 • Độ nhớt ở 100 0 C: 8.3
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil DTE 10 Excel 46
 • Dung tích: Phuy thép 209 lít hoặc  xô nhựa nhỏ 20 lít
 • Cấp độ: ISO46
 • cSt @ 1000 C: 8.45
Sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi
Mã sp: Mobil SHC 630
 • Dung tích: Phuy thép 209 lít hoặc  xô nhựa nhỏ 20 lít
 • Cấp độ: ISO 220
 • Điểm chớp cháy (độ C): 220
 • cSt @ 100OC: 28.5
Mã sp: GS Gear EP

Tiêu chuẩn chất lượng

GS Gear EP đạt các tiêu chuẩn chất lượng:

 • ANSI/AGMA 9005-E02[EP]
 • U.S. Steel 224
 • AGMA 250.04[EP]
 • AGMA 251.02[EP]
 • David Brown Table E approved
Mã sp: Kixx HD CF-4

Tiêu chuẩn chất lượng dầu diesel Kixx HD CF-4

 • API CF-4/SG
Mã sp: Kixx G 10W-40 API SL/CF

Tiêu chuẩn chất lượng

 • API SL/CF
 • SAE: 10W-40
Mã sp: Kixx G1 5W-30 API SN/GF-5/RC/SF

Tiêu chuẩn chất lượng

 • Dầu tổng hợp toàn phần
 • API SN/RC/CF
 • ILSAC GF-5
 • SAE 5W-30
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32