Ắc Quy Cene

Image
SKU
Product
Rating
Price
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-DF40AL
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 40Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 187 x 127 x 200 (mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-NS40L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 40Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 187 x 127 x 200 (mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-NS60LMF 46B24L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 238 x 129 x 203 (mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-NS60LSMF 46B24LS
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 238 x 129 x 203 (mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-50D20L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 50Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 208 x 173 x 185(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-55D23L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 60Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 230 x 173 x 186(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-55D23R
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 60Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 230 x 173 x 186(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-75D23L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 65Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 230 x 173 x 186(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-75D23R
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 65Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 230 x 173 x 186(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-80D26L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 75Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 260 x 173 x 225(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-80D26R
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 75Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 260 x 173 x 225(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-105D31L
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 90Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 305 x 175 x 225(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-1111K
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 100Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 330 x 172 x 220(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-1110K
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 100Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 330 x 172 x 220(mm)
 • Bảo hành : 12 tháng
 • Loại cọc: Cọc Vít chuyên dụng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-N120
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 120Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 504 x 182 x 212mm
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-N150
 • Điện áp : 12V
 • Dung lượng : 150Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 504 x 182 x 212mm
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-N200
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 200Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 509 x 274 x 218(mm).
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-54313 DIN45
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 45Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 208 x 174 x 174(mm).
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-55040 DIN50
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 50Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 235 x 175 x 175(mm).
 • Bảo hành : 12 tháng
Giá bán chưa bao gồm thu đổi bình cũ hiện tại của xe
Mã sp: CENE-56030 DIN60
 • Điện áp : 12v
 • Dung lượng : 60Ah
 • Kích thước (dài * rộng * cao): 245 x 175 x 190(mm).
 • Bảo hành : 12 tháng
098.107.98.32
logo HD Việt
Hotline 24/7
098.107.98.32